Права та обов'язки учнів

 У п. 1 статті 51 закону України «Про освіту» зазначено, що учні мають гарантоване державою право на:

навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

                                                         вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласнихзанять;

                                            одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордоном;

                                                                               користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

                                                                                                                              доступ до інформації в усіх галузях знань;

                                                                                             участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

                                                                                                                             особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу,  науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

                                                                                                                             участь в об'єднаннях громадян;

                                                                                                                            безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

                                                                                                                            трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

                                                                                                                            захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

​Відповідно до п. 1 статті 52 закону України «Про освіту» обов'язками учнів є:

додержання законодавства, моральних, етичних норм;

систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

​Згідно з п. 3 цієї ж статті інші обов'язки осіб, які навчаються, можуть установлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.