Методична  проблема

Скориківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

 

« Підвищення  якості  освіти  засобами  науково – методичного  супроводу  в  процесі  повного  розкриття  природного  потенціалу  учнів  та  педагогічних працівників  на  засадах  моніторингу  і  принципу  пріоритетності  особистості  в  умовах  інформаційного  освітнього  середовища»

 

ПРОБЛЕМИ,   НАД  ЯКИМИ  ПРАЦЮЮТЬ:

Методичне  об’єднання  вчителів початкових  класів  « Розвиток  креативного  мислення  учнів  початкових  класів  через  використання  ігрових завдань  та  інтерактивних  технологій»

Методичне  об’єднання  класних  керівників  « Формування  готовності  особистості  до  самореалізації   в  процесі  повного розкриття  природного  потенціалу  учнів  в умовах  сучасного  суспільства  через  традиції  історії  та культури  рідного  краю».

 Психолого – педагогічний  семінар « Психолого – педагогічничний  супровід розвитку  учня  у  системі  компетентісно – орієнтованого  підходу  до  навчально – виховного процесу»

Семінар – практикум  «  Слово» - « Підвищення  мовленевого  етикету  у  професійній  культурі педагога »  

Творча  група  « Пошук» «Удосконалення  методики  проведення  моніторингових  досліджень  якості  знань  в  умовах  інформаційно-   освітнього  простору»                                       

                                              Склад  методичної   ради

Голова  методичної  ради: 

       Радчук  Б.Б. – заступник  директора  з навчально- виховної  роботи

Секретар:

       Штокалюк  Л.П. – голова  методичного об’єднання  класних  керівників

Члени  методичної  ради:

      Добровольська  М.Р. – голова методичного об’єднання  вчителів  початкових  класів;

      Квятковська  Л.Л.- керівник  школи  молодого  вчителя;

      Джула  І.В.- керівник  семінару – практикуму « Слово»;

      Литвинець Г.В. – практичний  психолог.